H650_ אָפִיק
waterstromen, (water)beek, diepe kolken, sterke, buis, waterloop, (beek)bedding, stromen, storting,
Taal: Hebreeuws

Onderwerpen

Wadi,

Statistieken

Komt 19x voor in 7 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

ʾāpîq, zn. mnl.; TWOT 149a; van אָסַף H622;


1) "waterstroom, bedding"; In veel gevallen wordt een Wadi bedoeld, welke (tijdelijk) onstuimig stroomt (Job 6:15; Ps. 42:2; 126:4; Hoogl. 5:12; Jes. 8:7; Ezech. 31:12; 32:6; 34:13; Joel 1:20; 3:18), of naar het onstuimig stromen van het water zelf (2 Sam. 22:16; Ps. 18:16), terwijl in een enkel geval wordt verwezen naar de bedding van zo'n wadi (Ezech. 6:3; 35:8; 36:4-6).Brown-Driver-Briggs Abridged Hebrew Lexicon

[אָפִיק] n.m. channel

Strong Concise Dictionary Of The Words In The Hebrew Bible

H650 אָפִיק ʼâphîyq; from 622; properly, containing, i.e. a tube; also a bed or valley of a stream; also a strong thing or a hero — brook, channel, mighty, river, scale, stream, strong piece.

Synoniemen en afgeleide woorden

Hebreeuws אָסַף H622 "bijeenbrengen, achterhoede, inzamelen, vergaderen, afnemen, bijeen, aannemen, verzamelen";

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Hadderech