Psalm 18:14

SVEn de HEERE donderde in den hemel, en de Allerhoogste gaf Zijn stem, hagel en vurige kolen.
WLCוַיַּרְעֵ֬ם בַּשָּׁמַ֨יִם ׀ יְֽהוָ֗ה וְ֭עֶלְיֹון יִתֵּ֣ן קֹלֹ֑ו בָּ֝רָ֗ד וְגַֽחֲלֵי־אֵֽשׁ׃
Trans.wayyarə‘ēm baššāmayim JHWH wə‘eləywōn yitēn qōlwō bārāḏ wəḡaḥălê-’ēš:

Algemeen

Zie ook: Bliksem, Donder, Hagel

Aantekeningen

En de HEERE donderde in den hemel, en de Allerhoogste gaf Zijn stem, hagel en vurige kolen.

Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וַ

-

יַּרְעֵ֬ם

donderde

בַּ

-

שָּׁמַ֨יִם׀

in den hemel

יְֽהוָ֗ה

HEERE

וְ֭

-

עֶלְיוֹן

en de Allerhoogste

יִתֵּ֣ן

gaf

קֹל֑וֹ

Zijn stem

בָּ֝רָ֗ד

hagel

וְ

-

גַֽחֲלֵי־

kolen

אֵֽשׁ

en vurige


En de HEERE donderde in den hemel, en de Allerhoogste gaf Zijn stem, hagel en vurige kolen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!