Romeinen 10:17

SVZo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods.
Steph αρα η πιστις εξ ακοης η δε ακοη δια ρηματος θεου
Trans.ara ē pistis ex akoēs ē de akoē dia rēmatos theou

Algemeen

Zie ook: Woord van God

Aantekeningen

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αρα
Zo is dan
η
-
πιστις
het geloof
εξ
uit
ακοης
het gehoor
η
-
δε
en
ακοη
het gehoor
δια
door
ρηματος
het Woord
θεου
Gods

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!