Romeinen 11:27

SVEn dit is hun een verbond van Mij, als Ik hun zonden zal wegnemen.
Steph και αυτη αυτοις η παρ εμου διαθηκη οταν αφελωμαι τας αμαρτιας αυτων
Trans.kai autē autois ē par emou diathēkē otan aphelōmai tas amartias autōn

Algemeen

Zie ook: Israel (volk)
Jesaja 59:21

Aantekeningen

En dit is hun een verbond van Mij, als Ik hun zonden zal wegnemen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
αυτη
dit
αυτοις
is hun
η
-
παρ
van
εμου
Mij
διαθηκη
een verbond
οταν
als
αφελωμαι
zal wegnemen

-
τας
-
αμαρτιας
zonden
αυτων
Ik hun

En dit is hun een verbond van Mij, als Ik hun zonden zal wegnemen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!