Romeinen 8:26

SVEn desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen.
Steph ωσαυτως δε και το πνευμα συναντιλαμβανεται ταισ ασθενειαισ ημων το γαρ τι προσευξωμεθα καθο δει ουκ οιδαμεν αλλ αυτο το πνευμα υπερεντυγχανει υπερ ημων στεναγμοις αλαλητοις
Trans.ōsautōs de kai to pneuma synantilambanetai tais̱ astheneiais̱ ēmōn to gar ti proseuxōmetha katho dei ouk oidamen all auto to pneuma yperentynchanei yper ēmōn stenagmois alalētois

Algemeen

Zie ook: Bidden
Mattheus 20:22, Jakobus 4:3

Aantekeningen

En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ωσαυτως
desgelijks
δε
En
και
ook
το
-
πνευμα
de Geest
συναντιλαμβανεται
komt

-
ταις
-
ασθενειαις
zwakheden
ημων
onze
το
-
γαρ
want
τι
wat
προσευξομεθα
wij bidden zullen

-
καθο
gelijk
δει
het behoort

-
ουκ
niet
οιδαμεν
wij weten

-
αλλ
maar
αυτο
Zelf
το
-
πνευμα
de Geest
υπερεντυγχανει
bidt

-
υπερ
voor
ημων
ons
στεναγμοις
zuchtingen
αλαλητοις
met onuitsprekelijke

En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!