Colossenzen 2:18

SVDat [dan] niemand u overheerse naar zijn wil in nederigheid en dienst der engelen, intredende in hetgeen hij niet gezien heeft, tevergeefs opgeblazen zijnde door het verstand zijns vleses;
Steph μηδεις υμας καταβραβευετω θελων εν ταπεινοφροσυνη και θρησκεια των αγγελων α μη εωρακεν εμβατευων εικη φυσιουμενος υπο του νοος της σαρκος αυτου
Trans.mēdeis ymas katabrabeuetō thelōn en tapeinophrosynē kai thrēskeia tōn angelōn a mē eōraken embateuōn eikē physioumenos ypo tou noos tēs sarkos autou

Algemeen

Zie ook: Denken, Verstand, Engelen
Jeremia 29:8, Mattheus 24:4, Efeziers 5:6, 2 Thessalonicensen 2:3, 1 Johannes 4:1

Aantekeningen

Dat [dan] niemand u overheerse naar zijn wil in nederigheid en dienst der engelen, intredende in hetgeen hij niet gezien heeft, tevergeefs opgeblazen zijnde door het verstand zijns vleses;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

μηδεις
Dat niemand
υμας
-
καταβραβευετω
overheerse

-
θελων
naar zijn wil

-
εν
in
ταπεινοφροσυνη
nederigheid
και
en
θρησκεια
dienst
των
-
αγγελων
der engelen
α
in hetgeen
μη
hij niet
εωρακεν
gezien heeft

-
εμβατευων
intredende

-
εικη
tevergeefs
φυσιουμενος
opgeblazen zijnde

-
υπο
door
του
-
νοος
het verstand
της
-
σαρκος
vleses
αυτου
zijns

Dat [dan] niemand u overheerse naar zijn wil in nederigheid en dienst der engelen, intredende in hetgeen hij niet gezien heeft, tevergeefs opgeblazen zijnde door het verstand zijns vleses;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!