Colossenzen 3:17

SVEn al wat gij doet met woorden of met werken, [doet] het alles in de Naam van de Heere Jezus, dankende God en de Vader door Hem.
Steph και παν ο τι αν ποιητε εν λογω η εν εργω παντα εν ονοματι κυριου ιησου ευχαριστουντες τω θεω και πατρι δι αυτου
Trans.kai pan o ti an poiēte en logō ē en ergō panta en onomati kyriou iēsou eucharistountes tō theō kai patri di autou

Algemeen

Zie ook: Danken
Efeziers 5:20, 1 Thessalonicensen 5:18

Aantekeningen

En al wat gij doet met woorden of met werken, [doet] het alles in de Naam van de Heere Jezus, dankende God en de Vader door Hem.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
παν
al
ο
-
τι
-
αν
gij doet
ποιητε
-

-
εν
in
λογω
woorden
η
of
εν
met
εργω
met werken
παντα
het alles
εν
in
ονοματι
den Naam
κυριου
van den Heere
ιησου
Jezus
ευχαριστουντες
dankende

-
τω
-
θεω
God
και
en
πατρι
den Vader
δι
door
αυτου
Hem

En al wat gij doet met woorden of met werken, [doet] het alles in de Naam van de Heere Jezus, dankende God en de Vader door Hem.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!