G655 ἀποστυγέω
verafschuwen

Bijbelteksten

Romeinen 12:9De liefde zij ongeveinsd. Hebt een afkeer van het boze, en hangt het goede aan.

Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs