G705 ἀριθμέω
tellen

Bijbelteksten

Mattheus 10:30En ook uw haren des hoofds zijn alle geteld.
Lukas 12:7Ja, ook de haren uws hoofds zijn alle geteld. Vreest dan niet; gij gaat vele musjes te boven.
Openbaring 7:9Na dezen zag ik, en ziet, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle natie, en geslachten, en volken, en talen, staande voor den troon, en voor het Lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palm[takken] waren in hun handen.

Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs