G795 ἀστοχέω
afwijken van, missen (doel)

Bijbelteksten

1 Timotheus 1:6Van dewelke sommigen afgeweken zijnde, zich gewend hebben tot ijdelspreking;
1 Timotheus 6:21Dewelke sommigen voorgevende, zijn van het geloof afgeweken. De genade zij met u. Amen.
2 Timotheus 2:18Die van de waarheid zijn afgeweken, zeggende, dat de opstanding alrede geschied is, en verkeren sommiger geloof.

Mede mogelijk dankzij

TuinTuin