G1530 εἰσπηδάω
binnenspringen, onstuimig binnenrennen

Bijbelteksten

Handelingen 14:14Maar de apostelen, Barnabas en Paulus, [dat] horende, scheurden hun klederen, en sprongen onder de schare, roepende,
Handelingen 16:29En als hij licht geeist had, sprong hij in, en werd zeer bevende, en viel voor Paulus en Silas neder [aan de voeten];

Mede mogelijk dankzij