G1798 ἐνύπνιον
droom

Bijbelteksten

Handelingen 2:17En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen.

Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs