G2665 καταπέτασμα
gordijn, sluier

Bijbelteksten

Mattheus 27:51En ziet, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeen, van boven tot beneden; en de aarde beefde, en de steenrotsen scheurden;
Markus 15:38En het voorhangsel des tempels scheurde in tweeen, van boven tot beneden.
Lukas 23:45En de zon werd verduisterd, en het voorhangsel des tempels scheurde midden[door].
Hebreeen 6:19Welke wij hebben als een anker der ziel, hetwelk zeker en vast is, en ingaat in het binnenste van het voorhangsel;
Hebreeen 9:3Maar achter het tweede voorhangsel was de tabernakel, genaamd het heilige der heiligen;
Hebreeen 10:20Op een versen en levenden weg, welken Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is, [door] Zijn vlees;

Mede mogelijk dankzij

De Bijbelonderzoeker