G3947 παροξύνω
scherp maken, scherpen, prikkelen, aansporen, aanzetten

Bijbelteksten

Handelingen 17:16En terwijl Paulus hen te Athene verwachtte, werd zijn geest in hem ontstoken, ziende, dat de stad zo zeer afgodisch was.
1 Corinthiers 13:5Zij handelt niet ongeschiktelijk, zij zoekt zichzelve niet, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad;

Mede mogelijk dankzij

KlussenKlussen