G4842 συμπέμπω
meezenden, meegeven

Bijbelteksten

2 Corinthiers 8:18En wij hebben ook met hem gezonden den broeder, die lof heeft in het Evangelie door al de Gemeenten;
2 Corinthiers 8:22Wij hebben ook met hen gezonden onzen broeder, welken wij in vele dingen dikmaals beproefd hebben, dat hij naarstig is; en nu veel naarstiger, door het groot vertrouwen, dat [hij heeft] tot ulieden.

Mede mogelijk dankzij