G5271 ὑποκρίνομαι
upokrinomai

Bijbelteksten

Lukas 20:20En zij namen [Hem] waar, en zonden verspieders uit, die zichzelven veinsden rechtvaardig te zijn; opdat zij Hem in [Zijn] rede vangen mochten, om Hem aan de heerschappij en de macht des stadhouders over te leveren.

Mede mogelijk dankzij

StudieboekenStudieboeken