H2413 חָטַם
zich bedwingen

Bijbelteksten

Jesaja 48:9Om Mijns Naams wil zal Ik Mijn toorn langer uitstellen, en om Mijns roems [wil] zal Ik, u ten goede, [Mij] bedwingen, opdat Ik u niet afhouwe.

Mede mogelijk dankzij

Hadderech