G906 βάλλω
plaatsen in, invoegen, wegwerpen, werpen, strooien
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 125x voor in 8 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

'ballo, ww, een primair woord; TDNT - 1:526,91;Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

βάλλω, [in LXX for נפל H5307, שׂום H7760, ידד H3032, etc.;] prop., of a weapon or missile; then generally, of things and persons, lit. and metaph., to throw, cast, put, place: c. acc., seq. εἰς, Mt 4:18, and freq. ἐπί, Mt 10:34; κάτω, Mt 4:6; ἔξω, Mt 5:13; ἀπό, Mt 5:29; ἐκ, Mk 12:44; δρέπανον, Re 14:19; μάχαιραν, Mt 10:34; κλῆρον, Mt 27:35; of fluids, to pour: Mt 9:17, Jo 13:5 to be laid, to lie ill: Mt 9:2; ἐβλήθη (timeless aor., M, Pr., 134), Jo 15:6; intrans., to rush (Bl., §53, 1): Ac 27:14. Metaph., β. εἰς τ. καρδίαν, Jo 13:2 (cf. usage in π., without idea of violence; also of liquids; MM, Exp. ἀμφι-, ἀνα-, ἀντι-, ἀπο-, δια-, ἐκ-, ἐμ-, παρ-εμ-, ἐπι-, κατα-, μετα-, παρα-, περι-, προ-, συμ-, ὑπερ-, ὑπο-βάλλω).
Bronnen

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks ἀμφίβληστρον G293 "visnet, iets weggooien"; Grieks ἀναβάλλομαι G306 "omhoog gooien, uitstellen, achteruitzetten"; Grieks ἀντιβάλλω G474 "werpen (op zijn beurt)"; Grieks ἀποβάλλω G577 "afwerpen, wegwerpen"; Grieks βαλάντιον G905 "geldbuidel, beurs"; Grieks βέλος G956 "werptuig, speer, pijl"; Grieks βελτίον G957 "beter"; Grieks βλητέος G992 "wat gedaan moet worden"; Grieks βολή G1000 "worp"; Grieks βολίς G1002 "projectiel, pijl, werpspies"; Grieks διαβάλλω G1225 "werpen, zenden over, belasteren, verdacht maken"; Grieks ἐκβάλλω G1544 "uitwerpen, uitdrijven, wegzenden"; Grieks καταβάλλω G2598 "neerwerpen, omlaagwerpen, fundering (neer)leggen"; Grieks λιθοβολέω G3036 "doden door steniging, stenigen"; Grieks μεταβάλλω G3328 "omdraaien, zich omkeren, zich veranderen"; Grieks παραβάλλω G3846 "vergelijken"; Grieks περιβάλλω G4016 "rondom werpen, rondom plaatsen"; Grieks προβάλλω G4261 "ontkiemen, uitspruiten, bladeren laten uitlopen"; Grieks ῥίπτω G4496 "gooien, werpen, neerwerpen"; Grieks σκύβαλον G4657 "afval, vuil, uitwerpselen van dieren, schuim, rommel"; Grieks συμβάλλω G4820 "spreken, samenbrengen, samenkomen, ontmoeten"; Grieks ὑπερβάλλω G5235 "uperballw"; Grieks ὑποβάλλω G5260 "ingeven, influisteren, voorzeggen";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

KlussenKlussen