G1096 γίνομαι
worden, gebeuren
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 676x voor in 25 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

ginomai,
Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

γίγνομαι, v.s. γίνομαι.

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks ἀπογενόμενος G581 "vertrokken"; Grieks γένος G1085 "schepping, nakomelingschap, geslacht, generatie, volk"; Grieks διαγίνομαι G1230 "doorgaan, voortgaan"; Grieks ἔκγονον G1549 "kleinkinderen, zoon, dochter, kinderen, nakomeling"; Grieks ἐπιγίνομαι G1920 "onstaan, opkomen, komen, aanbreken"; Grieks Ἑρμογένης G2061 "Hermogenes"; Grieks εὐγενής G2104 "edele inborst"; Grieks ζωογονέω G2225 "levend ter wereld brengen, leven geven"; Grieks μονογενής G3439 "enig, eniggeboren, uniek"; Grieks παραγίνομαι G3854 "aanwezig zijn, naderbij komen, naderen"; Grieks προγίνομαι G4266 "vroeger plaats hebben"; Grieks τεκνογονέω G5041 "kinderen verwekken of baren";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

KlussenKlussen