G2188 ἐφφαθά
effata, wees geopend
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 1x voor in 1 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

effatha, Als Aramees dan zou het de Ethpe’el gebiedende wijs van פָּתַח patach "wordt geopend" zijn. Diverse geleerden stellen dat het Hebreeuws is (Isaac Rabinowtiz, “Ephphatha (Mark 7:34): Certainly Hebrew, not Aramaic,” JSS 16(1971), 151–156; Joseph A. Fitzmyer, A Wandering Aramean (Scholars Press, 1979), pp. 7f.). Anderen zijn minder zeker en zijn eerder neutraal, zoals Wise: "The problem with the words from the cross is textual. Within the textual tradition of the Greek NT, the phrase as reported runs the gamut from pure Aramaic to pure Hebrew, and the traditions of each Gospel have influenced those of the other. Thus it is impossible to be certain whether on these occasions Jesus spoke Hebrew or Aramaic." (M. Wise, “Languages of Palestine,” in Green and McKnight, Dictionary of Jesus and the Gospels (IVP, 1992), p. 442;. Zie ook Bruce Metzger, A Textual Commentary on the New Testament (Deutsche Bibelgesellschaft, 1994), bij Mark. 15:34 en Mat. 27:46).


Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

ἐφφαθά (Aram. אֶתְפְּתח, v. Abbott, Essays, 142 ff.; DCG, i, 522) ephphatha, be opened: Mk 7:34.†

Synoniemen en afgeleide woorden

Aramees פְּתַח H6606 "open";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij