G2609 κατάγω
benden brengen (naar)
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 10x voor in de Bijbel.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

katago̱,
Bronnen

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks ἄγω G71 "leiden, meenemen, aanvoeren, feest vieren (een), gaan, weggaan, vertrekken";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

De Bijbelonderzoeker