G3844 παρά
vanaf, van, bij, naast, vlakbij
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 200x voor in 22 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

pa'ra, vz een grondwoord; TDNT - 5:727,771;


vanaf, van, bij, naast, vlakbij


Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

παρά, prep. c. gen., dat., acc., with radical sense, beside I. C. gen. pers., from the side of, from beside, from, indicating source or origin, [in LXX for מֵאֵצֶל H681, מִיַד H3027, מִלִּפְנֵי H6440;] after verbs of motion, Mk 14:43, Lk 8:49, Jo 15:26, al.; after verbs of seeking, receiving, hearing, etc., Mk 8:11 12:2, Jo 4:9, 52 10:18, Phl 4:18, II Ti 1:18, Ja 1:7, al.; after passive verbs, of the agent (like ὑπό), Mt 21:42, Mk 12:11, Lk 1:37; absol., οἱ παρ’ αὐτοῦ, his family, his kinsfolk, Mk 3:21 (cf. M, Pr., 106 f.; Field, Notes, 25 f.; Swete, in l.); τὰ παρ’ αὐτῆς (αὐτῶν, ὑμῶν), one's means, wealth, Mk 5:26, Lk 10:7, Phl 4:18. II. C. dat. pers. (exc. Jo 19:25, π. τ. σταυρῷ), by the side of, beside, by, with, [in LXX for בְּעֵינֵי H5869, בְּיַד H3027, אֵצֶל H681;] Lk 11:37 19:7, Jo 1:40 4:40, Ac 28:14, al.; παρ’ ἑαυτῷ, at home, I Co 16:2; c. dat. pl., among, Mt 22:25, Col 4:16, al.; metaph., Mt 19:26, Mk 10:27, Lk 1:30, Ro 2:13, Ja 1:27, al. III. C. acc., of motion by or towards, [in LXX for בְּעֵבֶר ,עַל יַד ,אֵצֶל H5676,H5921,H3027,H681 1. of place, by the side of, beside, by, along: Ac 10:32, He 11:12; after verbs of motion, Mt 4:18, Mk 4:4, Lk 8:5, Ac 4:35, al.; after verbs of rest, Mt 13:1, Mk 5:21, Lk 8:35, al. 2. beside, beyond (a) beyond, against, contrary to: Ac 18:13, Ro 1:26 4:18 11:24, al.; except, II Co 11:24; (b) beyond, above, in comparison with: Lk 3:13, Ro 12:3 14:5, He 1:4, 9 3:3, al.; (c) on account of: I Co 12:15, 16. IV. In composition: beside, to (παραλαμβάνω, παράγω), at hand (πάρειμι), from (παραρρέω), amiss (παρακούω), past (παρέρχομαι), compared with (παρομοιάζω), above measure (παροργίζω).
Bronnen

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks παραβαίνω G3845 "overtreden, schenden"; Grieks παραβάλλω G3846 "vergelijken"; Grieks παραβιάζομαι G3849 "geweld uitoefenen, dwingen"; Grieks παραβουλεύομαι G3851 "alles op het spel zetten"; Grieks παραγγέλλω G3853 "langs de rij, langs de gelederen, afkondigen, bekend maken, bevelen, opwekken"; Grieks παραγίνομαι G3854 "aanwezig zijn, naderbij komen, naderen"; Grieks παράγω G3855 "passeren"; Grieks παραδειγματίζω G3856 "voorbeeld stellen (als)"; Grieks παραδέχομαι G3858 "ontvangen, opnemen, op zich nemen"; Grieks παραδιατριβή G3859 "zinloze bezigheid, nutteloze bezigheid"; Grieks παραδίδωμι G3860 "in handen geven"; Grieks παράδοξος G3861 "onverwacht, ongewoon, ongelooflijk, zonderling"; Grieks παραζηλόω G3863 "stemmen tot, uitlokken, prikkelen"; Grieks παραθαλάσσιος G3864 "bij de zee, aan de zee, aan de kust"; Grieks παραθεωρέω G3865 "vergelijken, verwaarlozen"; Grieks παραινέω G3867 "aansporen, vermanen"; Grieks παραιτέομαι G3868 "naast zich vragen, smeken bij iemand te zijn"; Grieks παρακαθίζω G3869 "zitten naast"; Grieks παρακαλέω G3870 "ontbieden, toespreken, zich richten tot"; Grieks παρακαλύπτω G3871 "bedekken, omhullen, verbergen"; Grieks παρακαταθήκη G3872 "deposito"; Grieks παράκειμαι G3873 "liggen naast, vlakbij zijn, aanwezig zijn, bij de hand zijn"; Grieks παρακολουθέω G3877 "navolgen, meegaan met"; Grieks παρακούω G3878 "er nog bij horen"; Grieks παρακύπτω G3879 "bukken"; Grieks παραλαμβάνω G3880 "erbij nemen, bij zich opnemen, metgezel, compagnon"; Grieks παραλέγομαι G3881 "voorbij varen, langs varen"; Grieks παράλιος G3882 "zeekust"; Grieks παραλλαγή G3883 "verandering, afwisseling"; Grieks παραλογίζομαι G3884 "zich verrekenen, bedriegen, misleiden"; Grieks παραλύω G3886 "losmaken, ontbinden, verlammen, verzwakken"; Grieks παραμένω G3887 "blijven naast, overleven"; Grieks παραμυθέομαι G3888 "bemoedigen, vertroosten"; Grieks παρανομέω G3891 "wet overtreden"; Grieks παραπικραίνω G3893 "prikkelen, verbitteren"; Grieks παραπίπτω G3895 "afwijken van de rechte weg, zich afwenden, zwerven"; Grieks παραπλέω G3896 "voorbijvaren"; Grieks παραπλήσιον G3897 "vlak bij, bijna tot aan"; Grieks παραπορεύομαι G3899 "voorbij gaan, langs iets heen gaan"; Grieks παραῤῥυέω G3901 "voorbijstromen, langs vloeien, afdrijven, afglijden"; Grieks παράσημος G3902 "vals"; Grieks παρασκευάζω G3903 "gereed maken, voorbereiden"; Grieks παρατείνω G3905 "uitstrekken, rekken"; Grieks παρατηρέω G3906 "volhardend beschouwen, zorgvuldig waarnemen, waarnemen, observeren met de ogen"; Grieks παρατίθημι G3908 "neerzetten voor, bij, naast"; Grieks παρατυγχάνω G3909 "toevallig aanwezig zijn, toevallig zich voordoen"; Grieks παραυτίκα G3910 "dadelijk, ogenblikkelijk"; Grieks παραφέρω G3911 "meeslepen, bij iemand brengen"; Grieks παραφρονέω G3912 "buiten zichzelf zijn, buiten zinnen zijn, krankzinnig zijn"; Grieks παραχειμάζω G3914 "overwinteren"; Grieks παραχρῆμα G3916 "dadelijk, direct, op staande voet, onmiddellijk"; Grieks πάρειμι G3918 "aangekomen zijn, aanwezig zijn"; Grieks παρεισάγω G3919 "verderfelijke leringen invoeren"; Grieks παρεισδύνω G3921 "heimelijk binnenkomen, stiekem binnensluipen"; Grieks παρεισέρχομαι G3922 "heimelijk binnenkomen, stiekem binnensluipen, bovendien, erbij binnenkomen"; Grieks παρεισφέρω G3923 "erbij binnen brengen, geven"; Grieks παρεκτός G3924 "behalve, bovendien"; Grieks παρεμβολή G3925 "kamperen, legeren (zich)"; Grieks παρενοχλέω G3926 "moeilijkheden veroorzaken, lastig vallen"; Grieks παρεπίδημος G3927 "vreemdeling, allochtoon"; Grieks παρέρχομαι G3928 "voorbijgaan, langs iets gaan"; Grieks παρέχω G3930 "aanreiken, verschaffen, tonen, opleveren, beschikbaar stellen"; Grieks παρηγορία G3931 "toespreken, toespraak"; Grieks παρίημι G3935 "voorbij laten gaan, loslaten, ontspannen, laten gaan"; Grieks παρίστημι G3936 "aanbieden"; Grieks Παρμενᾶς G3937 "Parmenas"; Grieks πάροδος G3938 "voorbijgaan"; Grieks παροικέω G3939 "wonen bij of naast iemand"; Grieks πάροικος G3941 "wonende naast of bij"; Grieks παροιμία G3942 "gemeenplaats, spreekwoord"; Grieks πάροινος G3943 "dronken"; Grieks παροίχομαι G3944 "voorbijgaan"; Grieks παρόμοιος G3946 "bijna gelijk, soortgelijk"; Grieks παροξύνω G3947 "scherp maken, scherpen, prikkelen, aansporen, aanzetten"; Grieks παροργίζω G3949 "boos maken, vertoornen, verbitteren, prikkelen"; Grieks παροτρύνω G3951 "aansporen, opruien"; Grieks παροψίς G3953 "bijschotel met fijne gerechten";

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs