G4012 περί
over, betreffende, vanwege, omdat, rondom
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 333x voor in de Bijbel.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

pe'ri, vz van de grondvorm van πέραν G04008; TDNT - 6:53,827;


over, betreffende, vanwege, omdat, rondom; over het algemeen, een versterking van de simpele opmerking, 'mateloos, zeer, buitengewoon', cf. Lat. per-.


Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

περί, prep. c. gen., acc. (in cl. also c. dat.; cf. M, Pr., 105f.), with radical sense round about (as distinct from ἀμφί, on both sides I. 1. of place, about (poët.). 2. Causal, about, on account of, concerning, in reference to: Mt 2:8, Mk 1:44, Lk 4:38, Jo 16:26, Ac 28:21, al. mult.; τὰ περί, c. gen., the things concerning one, one's state or case: Mk 5:27, Ac 1:3 28:15, Eph 6:22, al.; at the beginning of a sentence, περί, regarding, as to, I Co 7:1, al.; in the sense on account of (Mt 26:28, I Co 1:13, al.), often with ὑπέρ as variant (cf. M, Pr., 105). II. 1. of place, about, around: Mt 3:4, Mk 1:6, Lk 13:8, Ac 22:6, al.; οἱ περί, c. acc. pers., of one's associates, friends, etc., Mk 4:10, Lk 22:49, Jo 11:19, Ac 13:13; οἱ περὶ τ. τοιαῦτα ἐργάται, Ac 19:25; metaph., about, as to, concerning: I Ti 1:19 6:4, II Ti 2:18 3:8, Tit 2:7; τὰ περὶ ἐμέ, Phl 2:23; αἱ περὶ τ. λοιπὰ ἐπιθυμίαι, Mk 4:19. 2. Of time, in a loose reckoning, about, near: Mt 20:3, 5, 6, 9 27:46, Mk 6:48, Ac 10:3, 9 22:6. III. In composition: round about (περιβάλλω, περίκειμαι), beyond, over and above (περιποιέω, περιλείπω), to excess (περιεργάζομαι, περισσεύω).
Bronnen

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks πέραν G4008 "aan gene zijde van, verder, meer dan"; Grieks περιάγω G4013 "rondleiden, rondgaan, rondwandelen"; Grieks περιαιρέω G4014 "rondom"; Grieks περιαστράπτω G4015 "omstralen, iemand rondom verlichten"; Grieks περιβάλλω G4016 "rondom werpen, rondom plaatsen"; Grieks περιβλέπω G4017 "omkijken, rondom bekijken, bewonderen"; Grieks περιδέω G4019 "binden rondom"; Grieks περιεργάζομαι G4020 "nutteloos in de weer zijn, zich met zinloze, onnodige zaken"; Grieks περίεργος G4021 "bezig met beuzelarijen"; Grieks περιέρχομαι G4022 "rondlopen"; Grieks περιέχω G4023 "omringen, omsingelen"; Grieks περιζώννυμι G4024 "kleding met een gordel, omgorden (zich)"; Grieks περιΐστημι G4026 "rondom iemand plaatsen, vermijden, ontwijken"; Grieks περικάθαρμα G4027 "afval, schuim, uitvaagsel"; Grieks περικαλύπτω G4028 "rondom bedekken, omhullen"; Grieks περίκειμαι G4029 "met iets omgeven zijn, rond zich hebben"; Grieks περικεφαλαία G4030 "helm"; Grieks περικρατής G4031 "macht over iets hebben"; Grieks περικρύπτω G4032 "verbergen, afzonderen"; Grieks περικυκλόω G4033 "omringen, omsingelen"; Grieks περιλάμπω G4034 "rondom bestralen"; Grieks περιλείπω G4035 "overlaten, overblijven, overleven"; Grieks περίλυπος G4036 "diep bedroefd, zeer treurig"; Grieks περιμένω G4037 "wachten, afwachten"; Grieks πέριξ G4038 "rondom"; Grieks περιοικέω G4039 "rondom"; Grieks περίοικος G4040 "rondom wonend, naburig"; Grieks περιούσιος G4041 "eigen, eigendom"; Grieks περιπατέω G4043 "lopen, wandelen"; Grieks περιπείρω G4044 "doorboren, doorsteken"; Grieks περιπίπτω G4045 "vallen"; Grieks περιποιέομαι G4046 "maken dat overblijft, achterhouden, opzij leggen, sparen"; Grieks περιῤῥήγνυμι G4048 "afscheuren, rondom afbreken"; Grieks περισπάω G4049 "aftrekken, afleiden"; Grieks περισσός G4053 "meer"; Grieks περιτέμνω G4059 "rondom snijden, besnijden"; Grieks περιτίθημι G4060 "kledingstuk aandoen"; Grieks περιτρέπω G4062 "omdraaien, omkeren"; Grieks περιτρέχω G4063 "kring rondlopen, rondrennen"; Grieks περιφέρω G4064 "ronddragen, gedreven worden"; Grieks περιφρονέω G4065 "zorgvuldig, grondig"; Grieks περίχωρος G4066 "liggend rond, naburig"; Grieks περίψωμα G4067 "afgeveegd vuil, afval"; Grieks συμπεριλαμβάνω G4843 "direkt begrijpen, volledig omvatten";

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

De Bijbelonderzoeker