G4483 ῥέω
spreken (zullen)
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 25x voor in de Bijbel.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

reo̱,
Bronnen

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks ἀναντίῤῥητος G368 "onweerlegbaar"; Grieks ἀρνέομαι G720 "ontkennen, verloochenen"; Grieks ἔπω G2036 "spreken, zeggen"; Grieks λέγω G3004 "zeggen, spreken"; Grieks παῤῥησία G3954 "vrijmoedigheid in het spreken"; Grieks ῥέω G4482 "stromen"; Grieks ῥῆμα G4487 "rede, toespraak"; Grieks ῥήτωρ G4489 "orator, spreker, redenaar"; Grieks ῥητῶς G4490 "uitdrukkelijk";

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Miljoenen artikelen