G5489_χάρτης
papyrus, papier, boekrol
Taal: Grieks

Onderwerpen

Papier, Papyrus, Papyrus,

Statistieken

Komt 1x voor in 1 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

charti̱s̱, zn. mnl. van χάραξ G05482


A. papyrus, of een (boek)rol daarvan gemaakt, “χ. δύοIG12.374.279; “τὰ γραμματεῖα τούς τε χ. ἐκφέρων” Pl.Com.194, cf. LXX Jes. 8:1 (גליון H1549), LXX Jer. 36:23 (מגלה H04039), cod.Alex., PCair.Zen.687.4 (iii B.C.), Inscr.Délos442A182 (ii B. C.), PTeb.112.61 (ii B. C.), Dsc.1.86, Ceb.4, etc., AP9.174 (Pall.), 401 (Id.); papier χάρτου 2 Joh. 1:12; ὥσπερ χάρτην εὐεργὸν εἰς ἀπολραφήν (van de ziel bij de geboorte) Stoic. 2.28; “χάρται βυβλίων” Theopomp.Hist.283; χ. βασιλικοί, van het fijnste papyrus, Hero Aut.26.3; χ. κεκαυμένος gebruikt in medicijnen, Gal. 10.382, 13.315; ook “χάρτου σποδιάLycus ap.Orib. 8.25.15; “τὸ διὰ χάρτου μέλαν” Sor.2.41. B. metaph., van iedere vel of dunne plaat, χ. μολύβδινοι vellen van lood, Lysim. ap. Flavius Josephus, Against Apion, 1.34.


Voorkomend in de LXX Jes. 8:1 (גליון H1549), χαρτ·ης Jer. 36:23 (מגלה H04039)


Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

χάρτης, -ου, ὁ [in LXX: Is 8:1 A, Je 43 (36):2, 6, 23 (מְגִלָּה H4039) * ;] a sheet of paper, made of papyrus strips (v. Kennedy, Sources, 42; Milligan, NTD, 10-12; DB, iv, 945 f.): II Jn 12 (Plat., Inscr.).†

Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon

Voor meer informatie: Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon (1940)

χάρτ-ης, ου, ὁ,
  = {χαρτηρία}, papyrus, or a roll made thereof, χ. δύο “IG” 12.374.279; τὰ γραμματεῖα τούς τε χ. ἐκφέρων Plato Comicus 194, cf. LXX.Isa.8.1 codex Alexander Rhetor, “PCair.Zen.” 687.4 (3rd c.BC), “Inscription Délos” 442 A 182 (2nd c.BC), “PTeb.” 112.61 (2nd c.BC), Dioscorides (Dioscurides) Medicus 1.86, Cebes Philosophus 4, etc., “Anthologia Graeca” 9.174 (Palladas Epigrammaticus), 401 ( prev. author)+5th c.BC+; ὥσπερ χάρτην εὐεργὸν εἰς ἀπολραφήν (of the soul at birth) “Stoicorum Veterum Fragmenta” 2.28; χάρται βυβλίων Theopompus Historicus 283 ; χ. βασιλικοί, of the finest papyrus, 2nd-1st c.BC(?): Hero Mechanicus “Automatopoetica” 26.3 ; χ. κεκαυμένος used in Medicine, Galenus Medicus 10.382, 13.315; also χάρτου σποδιά Lycus Historicus cited in Oribasius Medicus 8.25.15; τὸ διὰ χάρτου μέλαν Soranus Medicus 2.41.
__2 metaphorically, any leaf or thin plate, χ. μολύβδινοι sheets of lead, 2nd orLysimachus Historicus cited in Josephus Historicus “contra Apionem” 1.34.

Bronnen


Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks χάραξ G5482 "paal of staak, palisade";

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

TuinTuin