H3652 כֵּן
alzo, aldus, het volgend
Taal: Aramees

Statistieken

Komt 8x voor in 2 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

WoordstudieBrown-Driver-Briggs Abridged Hebrew Lexicon

כֵּן adv. thus, as follows

Strong Concise Dictionary Of The Words In The Hebrew Bible

H3652 כֵּן kên; (Aramaic) corresponding to 3651; so — thus.

Synoniemen en afgeleide woorden

Hebreeuws כֵּן H3651 "daarom, evenzo, alzo, eerlijke lieden, aldus, vroom, desgelijks, daarna, zo, recht"; Aramees כְּעַן H3705 "aangezien, nu dan, thans, nu, welnu";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel