Dienstboek, een Proeve, deel 1
een proeve : Schrift - Maaltijd - Gebed
Auteur: Anonymus

Samenvatting

Deze uitgave bevat naast een schat aan teksten, gebeden en liederen ook verhelderende informatie over de liturgie van de gemeente. Nu met extra handige inhoudsopgave en uitgevoerd met leeslinten.
In 1998 verscheen deze toonzettende uitgave vanwege de Samen op Weg-kerken op het gebied van de liturgie. De eerste druk is in twee oplagen verschenen. Nu verschijnt de tweede druk met enkele wijzigingen. Deze wijzigingen verhogen de gebruikswaarde en belemmeren het gebruik naast de eerste druk niet; ze betreffen de inhoudsopgave en de tekst van het zogenaamde Beklag Gods. De inhoudsopgave is door velen als niet-functioneel ervaren en door een andere opzet ervan is de toegankelijkheid en functionaliteit van deze uitgave sterk verbeterd. Op deze wijze wordt het gebruik in de gemeente bevorderd, maar is ook het gebruik in het gezin gediend. De betekenis van deze uitgave voor persoonlijk en gezinsgebruik is nog onvoldoende ontdekt. Inzake het Beklag Gods (onderdeel van de Goede Vrijdagviering, namelijk de kruismeditatie) is onbedoeld discussie ontstaan over het al dan niet antisemitische karakter van de voorliggende tekst. Aan dit mogelijke misverstand is door aanpassingen een ondubbelzinnig einde gemaakt. In ieder exemplaar is een losse psalmtonenkaart ingelegd.

Recensie(s)

Deze omvangrijke liturgische bundel is samengesteld voor gebruik binnen de drie kerkgenootschappen die deelnemen aan Samen-op-Weg: de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk. Na drie eerdere delen (niet op a.i. aangeboden), waarin de liturgie voor uitvaarten, bevestiging van ambtsdragers en doop en belijdenis aan de orde kwam, is het nu de beurt aan de zondagsdiensten, feest- en gedenkdagen en het dagelijks gebed: getijden en huisdiensten. Deze bundel wordt gepresenteerd als een proeve: de opgenomen orden van dienst, liederen en gebeden zullen eerst geruime tijd in de praktijk worden uitgeprobeerd. De opgenomen teksten zijn niet alleen ontleend aan de liturgieën van de drie bovengenoemde kerken, maar ook aan andere tradities. De bundel kenmerkt zich dus door een oecumenische opzet. Hoewel vele gelovigen de bundel zelf zullen aanschaffen, zou een exemplaar in een bibliotheek op de plank theologie niet mogen ontbreken als achtergrond- en/of naslagmateriaal. Verzorgde uitgave, gedrukt op dundrukpapier, met leeslinten en groene, kunstleren band met goudopdruk.
(Biblion recensie, Redactie/P.T./P.T.)

Recensie

Nog geen recensies

Boekinformatie

Titel Dienstboek, een Proeve, deel 1 een proeve : Schrift - Maaltijd - Gebed
Auteur Anonymus
Uitgever Vbk Media
Jaar Verschenen 1998
Taal nl
Pagina's pp. 1288
ISBN139789023903789
Onderwerp Overheid

Bestellen

Klik op het logo om te bestellen!


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!