Leven in de eindtijd
ondergangsstemmingen in de middeleeuwen

Samenvatting

Gedurende de gehele middeleeuwen meende men te leven in de eindtijd, de laatste periode van de geschiedenis waarna het einde van de wereld en het Laatste Oordeel zouden volgen. Er was in die tijd weinig nodig om dit angstaanjagende besef tot regelrechte paniek te verhevigen. Onschuldige natuurverschijnselen, onverklaarbare gebeurtenissen in kosmos en angstaanjagende politieke verwikkelingen vervulden de middeleeuwse mens met vrees voor het komende einde. Er ontstond een groeiende stroom van speculaties en profetieën omtrent het einde. De eschatologische uitspraken werden ontleend aan bijbelse gegevens, gingen terug op de mening van gezaghebbende auteurs en ontsproten aan de altijd vruchtbare volksfantasie. Leven in de eindtijd ontrafelt deze fascinerende kluwen van hoopvolle verwachtingen, gruwelijke angstdromen en schokkende waarnemingen.

Recensie(s)

De auteur beschrijft hoe gedurende de gehele Middeleeuwen de verwachting bestaan heeft dat de mensheid in de eindtijd, de laatste fase vóór de wederkomst van Christus, leefde. Wel ondergingen de ideeën hierover vaak grondige wijzigingen. In twintig losstaande hoofdstukken is een aantal aspecten van dit 'leven in de eindtijd' behandeld, onderverdeeld in twee hoofdthema's: verwachtingen van het einde en voortekenen ervan. Hierbij komen onderwerpen aan de orde als de middeleeuwse periodisering, de wijze waarop Germaanse vóórchristelijke eindtijdverwachtingen het christendom beïnvloed hebben, de vraag in hoeverre de nadering van het jaar 1000 angst aanjoeg, figuren als Hildegard van Bingen en Joachim van Fiore, de functie van Jeruzalem in de Europese verbeelding, de ondergangsstemming als gevolg van de Zwarte Dood, de heksen- en jodenvervolging en nog veel meer. Met behulp van uitvoerige citaten worden de onderwerpen uitgewerkt. Deze aanpak heeft een zekere oppervlakkigheid tot gevolg. Een onderwerp als de heksenvervolging kan moeilijk in ruim tien pagina's behandeld worden. Dit neemt niet weg dat het boek veel materiaal bevat. Verzorgde uitgave, voorzien van een aantal zwart-witillustraties.
(Biblion recensie, Dr. A.J. Jelsma.)

Recensie

Nog geen recensies

Boekinformatie

Titel Leven in de eindtijd ondergangsstemmingen in de middeleeuwen
Auteur P.F.J.M. Eligh
Uitgever Verloren B.V., Uitgeverij
Jaar Verschenen 1996
Taal nl
Pagina's pp. 299
ISBN139789065502841
Onderwerp Eindtijd, Eindtijd voorspellingen

Bestellen

Klik op het logo om te bestellen!


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!