Groene theologie

Samenvatting

Eeuwenlang heeft de mens ongebreideld gebruikgemaakt van de natuur. Het westerse christendom rechtvaardigde dit met de opvatting dat de mens centraal staat in de schepping en heerser is over de natuur. Het mensgerichte wereldbeeld is zo vanzelfsprekend dat we er zelden bij stilstaan.

Groene theologie verwoordt een andere kijk op natuur. Vanuit de Bijbel en de christelijke traditie benadrukt de auteur dat niet de mens centraal staat, maar Gods liefde voor heel de schepping.

Dit boek biedt een overzicht en analyse van hedendaagse ecotheologie. Er is ook aandacht voor ecofeministische theologie, de discussie in het Nederlands taalgebied, en de weerstanden in sommige kerkelijke kringen tegen een positieve waardering van natuur.

De ecologische crisis vraagt om een herbezinning in denken, doen én geloven. Groene theologie is een onmisbaar boek voor ieder die duurzaamheid en geloof, theologie en ecologie met elkaar wil verbinden.

Trees van Montfoort is onderzoeker, predikant en lid van de werkgroep Theologie, Kerk en Duurzaamheid.

Recensie

Nog geen recensies

Boekinformatie

Titel Groene theologie
Auteur Trees van Montfoort
Uitgever Skandalon Uitgeverij B.V.
Jaar Verschenen 2019
Taal nl
Pagina's pp. 320
ISBN139789492183804
Onderwerp Duurzaamheid, Milieu

Bestellen

Klik op het logo om te bestellen!


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!