Duurzaamheid

Zie ook: Beeldbank, Artikelen Blog, Ecologie, Milieu,

Duurzaamheid, vaak in de zin van zorg voor het behoud van natuur en milieu. Alles wat te maken heeft met maatschappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie en toekomstgericht denken wordt tegenwoordig onder duurzaamheid geschaard.

Inhoud

Bijbel

Het begrip duurzaamheid is pas van de laatste jaren en derhalve zal men dit woord niet terugvinden in de Bijbel. Toch zijn er wel een aantal Bijbelteksten die gaan over het beheer van de Aarde. Al bij de schepping van de mens lezen we dat God hem opdracht geeft om over de Aarde te heersen (Gen. 1:28).

Andere teksten gaan erover hoe je omgaat met de natuur, zo moet een boer ieder zevende jaar zijn land braak laten liggen (Lev. 25:3-5). Ook moet iedereen de zevende dag, de sabbat, rusten zodat ook het rund en de ezel kunnen uitrusten (Ex. 23:10-12).

Als iemand onderweg een vogelnest vindt dan mag die de eieren of jongen meenemen, maar het moederdier mag niet worden meegenomen (Deut. 22:6-7).


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!