Beheer: Bronvermelding

Beheerpagina

Bronvermelding is een manier om bronnen in het artikel te vermelden, ter onderbouwing van de aangedragen informatie. Bronvermelding kan bestaan uit verwijzingen naar relevante betrouwbare bronnen of een bibliografie, literatuurlijst of een ander overzicht van geraadpleegde bronnen. Eindgebruikers kunnen de inhoud van het artikel zo sneller verifiëren en bepalen of er geen sprake is van "eigen onderzoek".

Bronvermelding speelt in een aantal gevallen een belangrijke rol. Bij het gebruik van citaten is bronvermelding wettelijk verplicht. Bij het nagaan van beschuldigingen van plagiaat, smaad of laster kan bronvermelding uitkomst bieden over de herkomst van de informatie.

Verwijzingen naar bronnen mogen alleen worden opgenomen als die zelf zijn geraadpleegd. Daarnaast heeft het de voorkeur dat ieder schriftelijke bron (boek, tijdschrift, etc.) ook is opgenomen in de referentielijst, zodat een eindgebruiker de mogelijkheid heeft om genoemde bron te bestellen of in te zien.

In de tekst zelf wordt bronvermelding zoveel mogelijk tussen haakjes gedaan, waarbij naam schrijver (Voorletters en achternaam) en pagina wordt genoemd als de bron ook voorkomt in de referentielijst. Wordt verwezen naar meerdere bronnen van eenzelfde schrijver genoemd, dan volgt na de naam van de schrijver ook de titel van het boek.

In alle content wordt ten alle tijde zoveel mogelijk de bronnen ook in de referentielijsten opgenomen met daarin een verwijzing naar het onderdeel Literatuur en externe bronnen.


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs