Gad (afgod)

Bijbelteksten

Jesaja 65:11Maar gij verlaters des HEEREN, gij vergeters van den berg Mijner heiligheid, gij aanrichters ener tafel voor die bende, en gij opvullers des dranks voor dat getal!

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel