Hadad Rimmon

Bijbelteksten

Zacharia 12:11Te dien dage zal te Jeruzalem de rouwklage groot zijn, gelijk die rouwklage van Hadadrimmon, in het dal van Megiddon.

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel