Genesis (boek)

Bijbelteksten

Genesis 1:1In den beginne schiep God den hemel en de aarde.
Genesis 36:31En dit zijn koningen, die geregeerd hebben in het land Edom, eer een koning regeerde over de kinderen Israels.

TuinTuin