Leviathan
לִוְיָתָן H3882 "Leviathan, zeemonster, draak, rouw verwekken",

Zie ook: Artikelen Blog, Dinosaurier, Krokodil,

Leviathan (Hebreeuws לִוְיָתָן H3882), een (zee)dier in de Bijbel.

Inhoud

Bijbel

In het Oude Testament wordt vooral in Job een beschrijving gegeven van dit dier (Job 40:20-41:25), daarnaast wordt het dier ook genoemd in Psalm 74:14 waar wordt gesteld dat het meerdere koppen heeft, in Psalm 104:26 waar ook wordt beschreven dat het een zeedier is en in Jesaja 27:1 waar het met een slang wordt vergeleken. Tot slot is er ook nog een vermelding in Job 3:8 waar de meeste vertalingen iets hebben als "hun rouw".

Welk dier?

Op basis van Psalm 104:26 en Jesaja 27:1 mogen we opmaken dat het om een zeedier gaat. 1) Sommigen menen dat het om de krokodil gaat, wat echter problematisch is om die zich voornamelijk in rivieren ophoudt. Daarnaast weten we dat de Egyptenaren in staat waren om deze dieren te temmen (Herodotus, Historiën, II.69-70), in tegenstelling tot wat we in dit gedeelte lezen. 2) Anderen menen dat het om een dinosauriër zou gaan. Hierbij wordt bv. de Tyrannosaurus Rex genoemd, welke echter een landdier is en om die reden niet erg waarschijnlijk. Ook de Kronosaurus en de verwante Liopleurodon (beiden uit het geslacht Pliosauridae) worden geopperd (SBOT 6, p. 883), terwijl de laatste tijd de Sarcosuchus imperator wordt genoemd (P. Booker, 'A new candidate for Leviathan?' in Journal of Creation 19 (2005) p. 14-16). Een argument ten voordele van deze krokodilachtige is dat deze is gevonden in de Sahara. 3) Ook zijn er die van mening zijn dat het om een mythisch dier zou gaan, vooral omdat in Ugaritische teksten de Lôtan wordt genoemd (The Context of Scripture I, p. 265). Dit lijkt te worden bevestigd in Psalm 74:14 waar sprake is dat het dier meerdere koppen heeft (hoewel volgens het Hebreeuws dit ook vertaald mag worden dat het een zeer grote kop had).


Aangemaakt 28 september 2005


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!