Wervelwind
סוּפָה H5492 "Sufah, Suphah, wervelwind, draaiwind, storm",

In het Hebreeuws worden 3 verschillende soorten winden genoemd, die in verschillende vertalingen overgezet zijn als "wervelwind". Hoewel echte tornado's zeldzaam zijn in Israël, komen er toch verschillende stormwinden voor vanwege de verschillende bergen en meren en de nabijheid van de hete woestijnen. Met name het noordelijke gedeelte van de Jordaan vallei en het gebied rondom het meer van Tiberias zijn geducht.
Inhoud

Bijbel

סוּפה sûphâh een stormwind welke het meest wordt gebruikt. (Job 21:18; 27:20; 37:9;  Spreuken 10:25;  Jesaja 17:13;  Hosea 8:7)


סער sa‛ar of סערה se‛ârâh wordt gebruikt voor een algemene stormwind (Job 38: 1) en wordt ook figuurlijk gebruikt (Jer 25: 32) en is afkomstig van het Akkadische šāru "wind, storm".


תּימרה timârâh "kolom van rook" en komt alleen voor in Hooglied 3: 6 en Joel 2:30. Deze worden tijdens hete dagen veroorzaakt door de wind, tegenwoordig worden ze ook wel genoemd "dansende djinns" (Arab. duivels), of "dust devils".


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!