Droogte
בַּצֹּרֶת H1226 "(grote) droogte", חֹרֶב H2721 "utterly, desolation, heat, drought, dry, waste", יָבֵשׁ H3002 "dor, droog, dor zijn, uitdrogen",

Zie ook: Beeldbank, Klimaat, Natuurrampen,

Met droogte wordt in de meteorologie bedoeld dat er gedurende een langere periode geen neerslag valt.

Inhoud

Bijbel

In de woestijn kan de droogte zeer snel invallen en zal de grond scheuren (Jer. 14:4). Ten tijde van Elia was er een langdurige droogte (1 Kon. 17:1ev.).

Droogte wordt als een straf gezien (Jer. 50:38).


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!