Talmoed

Zie ook: Jodendom, Mishnah,

De Talmoed, is de centrale tekst van het rabbijnse jodendom en de primaire bron van joodse religieuze wet (halakha) en joodse theologie. De benaming "Talmoed" verwijst normaal gesproken naar de verzameling geschriften die specifiek de Babylonische Talmoed (Talmoed Bavli) worden genoemd, hoewel er ook een eerdere verzameling is die bekend staat als de Jeruzalem Talmoed (Talmoed Yerushalmi).

Inhoud

Beschrijving

De Talmoed heeft twee componenten; de Misjna (Hebreeuws משנה, ca. 200 n.C.), een geschreven compendium van de mondelinge Thora van het rabbijnse jodendom; en de Gemara (Hebreeuws גמרא, ca. 500 n.C.), een opheldering van de Mishna en gerelateerde Tannaitische geschriften die zich vaak op andere onderwerpen begeeft en breed uiteenzet in het Oude Testament. De term "Talmoed" kan verwijzen naar alleen de Gemara, of de Mishna en Gemara samen.

Het proces van "Gemara" ging verder in wat toen de twee belangrijkste centra van Joodse wetenschap waren, Galilea en Babylonië. Dienovereenkomstig ontwikkelden zich twee analyseorganen en werden twee werken van Talmoed gecreëerd. De oudere compilatie wordt de Jeruzalem Talmoed of de Talmoed Yerushalmi genoemd. Het werd samengesteld in de 4de eeuw in Galilea. De Babylonische Talmoed werd rond het jaar 500 samengesteld, hoewel het later werd bewerkt. Het woord "Talmoed", wanneer het zonder kwalificatie wordt gebruikt, verwijst meestal naar de Babylonische Talmoed.

Hoewel de redacteuren van de Jeruzalem Talmoed en de Babylonische Talmoed de andere gemeenschap noemen, zijn de meeste geleerden ervan overtuigd dat deze documenten onafhankelijk van elkaar zijn geschreven; Louis Jacobs schrijft: "Als de redacteuren van beide toegang hadden gehad tot een daadwerkelijke tekst van de andere, is het ondenkbaar dat zij dit niet zouden hebben genoemd. Hier is het argument van stilte zeer overtuigend" (Louis Jacobs, "Talmud" in A Concise Companion to the Jewish Religion, p. 261).

Talmoed Bavli

De Talmoed Bavli ook wel Babylonische Talmoed genoemd, bestaat uit 63 traktaten, en in standaarddruk uit 2.711 dubbelzijdige folio's. Het is geschreven in het Mishna Hebreeuws en Joods-Babylonisch Aramees en bevat de leringen en meningen van duizenden rabbijnen (daterend van voor onze jaartelling tot en met de vijfde eeuw) over verschillende onderwerpen, waaronder Halakha, Joodse ethiek, filosofie, gebruiken, geschiedenis, overlevering en vele andere onderwerpen. De Talmoed is de basis voor alle codes van de Joodse wet en wordt veel geciteerd in rabbijnse literatuur.


Inhoud

Talmoed Bavli

Talmoed Yerushalmi


Aangemaakt 13 november 2006, laatst bijgewerkt 8 augustus 2019


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!