Blij-spreuken
ἀγαλλιάω G21 "verblijden, verheugen", χαίρω G5463 "gegroet, blij zijn",

In de Bijbel wordt vele malen opgeroepen om zich te verblijden, te verheugen of vrolijk te zijn.

Inhoud

Bijbel

Een overzicht van teksten welke spreken over dat je je moet verheugen en blij zijn. Dit naar aanleiding van het thema in het boek Pollyana van Eleanor H. Porter waar wordt gesproken dat er ruim 800 van deze teksten zijn:

Reverend: The happy texts?
Pollyanna: Yes. Like, um, ‘Shout for joy,’ or, ‘Be glad in the Lord.’ You know, like that… There are eight hundred happy texts, did you know that?
Reverend: No, I didn’t know that.
Pollyanna: And do you know, my father said that if God took the trouble to tell us eight hundred times to be glad and rejoice, He must have wanted us to do it.

Aangemaakt 21 december 2009


Koop nu