Handen wassen (onschuld)

Handen in onschuld wassen

Iedereen kent deze uitspraak en de betekenis ervan, nl. zichzelf onschuldig verklaren, al dan niet terecht. Het komt van een joods ritueel, beschreven in Deuteronomium 21:1-9. Als iemand vermoord was en de dader was niet bekend, dan moesten de oudsten van de dichtstbijgelegen stad boven een geofferde koe hun handen wassen. Op die manier werden zij en hun stad verlost van de bloedschuld die anders op ze zou rusten.

De uitdrukking komt diverse keren voor in de Bijbel, o.a. in Psalmen 26:6 en Psalmen 73:13. Het bekendst is het gebruik in Mattheüs 27:24: Als nu Pilatus zag, dat hij niet vorderde, maar veel meer dat er oproer werd, nam hij water en wies de handen voor de schare, zeggende: Ik ben onschuldig aan het bloed dezes Rechtvaardigen; gijlieden moogt toezien. Stadhouder Pilatus doet alsof hij geen enkele schuld heeft aan de terdoodveroordeling van Jezus.

Inhoud


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!