Geografie

Zie ook: Wetenschap,

Aardrijkskunde of geografie (Grieks γῆ "aarde" en γράφειν "(be)schrijven") is een wetenschappelijke discipline die zich bezighoudt met het bestuderen van het aardoppervlak, het in kaart brengen van vormen van bijvoorbeeld cultuur, het plantenleven en de dierenwereld, gebruik van het milieu en verkeer en het beschrijven van het landschap overal op de wereld.

Geografie Israël

Geografisch is het land subtropisch, maar door zijn ligging aan de Middellandse Zee, zijn er andere condities als nabij gelegen andere landen, zoals Jordanië of Irak. Doordat kuststrook bestaat uit bergland en vlaktes geeft ook dat een afwisselende flora. Gaan we verder naar het binnenland dan zien we een strook bergen, met daarachter weer een dal. In het noorden zijn hoge bergen als de Hermon waarvan de toppen besneeuwd zijn, terwijl meer naar het zuiden het gebied woestijnachtig is.

Niet alleen is er een afwisselend landschap, maar ook het klimaat is nogal afwisselend. In het westen is er een duidelijk maritiem klimaat, terwijl in het oosten gescheiden door een bergkam veel meer een woestijnachtig klimaat heerst. Hierdoor is het mogelijk dat in de winter er een vochtige zeewind is, terwijl in de zomer de woestijn winden de overhand voeren.

Tot slot is de door menselijke activiteiten het landschap in de loop der eeuwen flink veranderd. Waar vroeger sprake was van bossen, zien we tegenwoordig soms alleen nog maar een troosteloos woestijn landschap.  Terwijl aan de andere kant, de laatste decennia door de Israëlische overheid op veel plekken weer bossen worden geplant. Moerasgebieden in het noorden worden omgebouwd tot vruchtbare gebieden. De enorme toename van de bevolking heeft ertoe geleid dat bijna al het water direct wordt gebruikt voor menselijke consumptie. Hierdoor zakt het water niveau niet alleen in het meer van Galilea maar ook het peil van de Dode Zee is vele meter gezakt. Voor de flora hebben deze veranderingen soms desastreuze gevolgen.

Inhoud

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!