Spugen
ἐμπτύω G1716 "bespuwen", πτύω G4429 "spugen, spuwen, uitspuwen", יָרָק H3417 "openlijk spuwen , spuwen, smadelijk spuwen", רָקַק H7556 "spit", תֹּפֶת H8611 "spuwen",

Spugen is speeksel uit de mond doen uitschieten. In meer algemenere betekenis de maaginhoud weer naar buiten laten komen (=braken).

Inhoud

Bijbel

In de Bijbel wordt het gebruikt als teken van belediging (Mat. 26:67; 27:30; Mark. 10:34; 14:65; Luk. 18:32) of van afkeer (Opb. 3:16). Ook wordt het als een onderdeel van een genezingsritueel vermeld (Lev. 15:8; Mark. 7:33; 8:23; Joh. 9:6).Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!