Filosofie
φιλοσοφία G5385 "filosofie",

Zie ook: Grieks denken, Hebreeuws/Joods denken, Stoicijnen,

De filosofie (Grieks φιλοσοφία G5385) of wijsbegeerte is de oudste theoretische discipline die het verlangen en het streven uitdrukt naar kennis en wijsheid. Zij kwam voor het eerst echt op in de 6de eeuw v.C.. Een beoefenaar van de filosofie wordt een filosoof of wijsgeer genoemd.

Inhoud

Bijbel

In de Bijbel komen we eenmaal de term filosofie tegen en wel als een waarschuwing (Col. 2:8).

In het Nieuwe Testament wordt meermalen de Stoïcijnen genoemd, die een bepaalde filosofische richting aanhingen. Paulus haalt de stoïcijnse dichter Cleanthes in Hand. 17:28 aan, die zegt: "Uw geslacht toch zijn wij."


Aangemaakt 23 november 2017


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!