Simeon (NT)
Συμεών G4826 "Simeon",

Zie ook: Personen, Namen,

Simeon (Grieks Συμεών G4826), persoon in de Bijbel.

Inhoud

Bijbel

Een persoon die in de tempel was toen Jezus daar als baby werd gebracht en over Hem profeteerde.

Een licht tot verlichting der Heidenen, en tot heerlijkheid van Uw volk Israel.”

Staten Vertaling, Lucas 2: 32

 

Voor Simeon geldt het zelfde als voor de herders, de belangrijke zaken die hem door de Heilige Geest waren ingegeven, werden doorgegeven aan Jozef en Maria en op schrift gesteld door de arts Lukas, maar zijn niet opgeslagen in de annalen van de wereldse leiders.

Nu zijn er weliswaar theologen die denken dat deze Simeon een belangrijk man was, zij baseren dat op de zinsnede “Er was een man in Jeruzalem”, zij beweren nu dat dit alleen wordt gezegd van mensen die belangrijk waren. Zie bijvoorbeeld John Gill “Not in Nazareth, or Bethlehem, but in Jerusalem, the metropolis of the nation: one that lived there, was an inhabitant of that city, and a person of fame and note. So Joseph ben Jochanan is called איש ירושלם a man of Jerusalem, an inhabitant of that place. (Luk 2:25, Pirke Abot. sect 4. 5.).
Als dit inderdaad zo is, dan moeten we zoeken naar priesters die deze naam hadden.

Nu wordt er in de joodse literatuur vermelding gemaakt van een Simeon de rechtvaardige (הצדיק, Pirke Abot, sect. 2. T. Bab. Yoma, fol, 69. 1. T. Hieros. Yoma, 3. & 43. 3.), deze kan het echter niet zijn daar deze een aantal jaren hiervoor leefde en al gestorven was. Ook is het idee geopperd dat het Rabban Simeon de zoon van Hillel was, echter hoewel het tijdstip klopt, blijkt uit de Bijbel dat hij aan het einde van zijn leven was, terwijl deze Rabban Simeon juist aan het begin van zijn carrière stond, wat dus niet met elkaar strookt.

We kunnen dus bij gebrek aan gegevens deze Simeon niet nader identificeren, belangrijker is zijn boodschap en die is ons overgeleverd.

 


Terminologie

Voor de betekenis van de naam zie Simeon.


Prikkel Dit artikel maakt onderdeel uit van een reeks artikelen over kerst.
Zie de pagina "vragen en antwoorden over kerst" voor een totaal overzicht.

Aangemaakt op 8 december 2005, laatst gewijzigd op 3 december 2018


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!