Sabbatsreis
σάββατον G4521 "sabbat, week",

Zie ook: Dagreis,

De afstand die men op een sabbat mocht reizen (Num. 35:5), nl 2000 el = ong. 1 km.

Inhoud

Bijbel

In Numeri lezen we de afstand die men op een sabbat mocht reizen (Num. 35:5), nl 2000 el = ong. 1 km. Als we de lengte van de tunnel van Hizkia, die 1200 el = 533 m lang is, nemen dan komen we op 888,4 m dat een sabbatsreis was.

Strikt genomen wordt in Numeri niet gesproken over een sabbatsreis, maar over de toewijzing van de weidegronden aan de Levieten. Daarom wordt vaak ook Jozua 3:4 aangehaald, maar ook hier is strikt genomen geen sprake van een sabbatsreis.

Nieuwe Testament

Onder andere in Handelingen 1:12 lezen we over het gebruik van een sabbatsreis.


Jodendom

Bij diverse steden en dorpen, zoals bij Timrat, heeft men stenen gevonden die aanwezen waar het eindpunt was van een sabbatsreis.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!