Pilatusweek

Zie ook: Meteorologie, Pasen, Pontius Pilatus,

Pilatusweek, een term uit de visserij waarmee de week voorafgaand aan Goede Vrijdag en Pasen wordt bedoeld.

Inhoud

Beschrijving

De benaming Pilatusweek komt (voor zover bekend) alleen voor in de Nederlandse visserij, waarbij deze week vooral berucht is omdat er weinig wordt verdiend. Als redenen worden de nadelige wind uit noordelijke richting (Visserijbedrijf Romkes, 6 april 2012), de onstuimige zeeën (Ysbrand Hamelsveld, Korte aanmerkingen over het nieuwe testament voor ongeleerden (1790), p. 182) of de regen (P.J. Meertens, Het eiland Urk (1942), p. 214) genoemd.

Een van de oudste vermeldingen komen we tegen in het boek Nederduitsche keurdigten van Pieter van der Veer (1708, p. 124):

Wat weent gy? zeggen zy, Pilatus week is over.
Maar zy, ach arme! klaagt, als of een heim'lyk Rover
Het lieve lichaam had ontvreemt en weggevoerd.

Een verklaring waarom deze week naar Pontius Pilatus is vernoemd is niet gevonden. Mogelijk dat er een connectie is met de legende die in de Mors Pilati (ca. 1300 n.C.) wordt genoemd dat Pilatus werd gedwongen zelfmoord te plegen en zijn lichaam daarna in de Tiber werd gegooid. Het lichaam was echter omgeven door demonen en stormen, zodat het uit de Tiber werd opgevist en in plaats daarvan in de Rhône werd geworpen, waar hetzelfde gebeurde. Uiteindelijk werd het lijk naar Lausanne, in het moderne Zwitserland, gebracht en daar begraven in een afgelegen put, waar volgens de legende nog steeds demonische bezoeken plaatsvinden (Tibor Grüll, (2010), "The Legendary Fate of Pontius Pilate" in Classica et Mediaevalia Vol. 61 p. 151–176). Een soortgelijke legende is te vinden bij Santa Veronica die samen met Pilatus (als gevangene) voor de keizer moet verschijnen en dan na zijn zelfmoord in de Tiber wordt gegooid. Ook in deze legende begint het te stormen en wordt Pilatus uiteindelijk in een meer van de Alpen gegooid in de buurt van Wenen (Howard Martin (1973), "The Legend of Pontius Pilate" in Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik. 4 (1) p. 95–118).

Het probleem met deze legenden is dan wel hoe men wil verklaren wat die te maken hebben met deze week en dat deze dan specifiek alleen in de Nederlandse visserij bekend is.


Aangemaakt 17 april 2020


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!