‹ Desiderius ErasmusEen licht voor de wereld ›
Pasen: De andere discipel (Joh 18:15-16)
Gepubliceerd op 25-02-2006

Op de binnenplaats van het huis van Kajafas was een discipel (Joh 18:15) die Petrus binnenliet. Deze persoon, aangeduid door Johannes, als "een andere discipel" was een kennis van de hogepriester.

Veel commentaren gaan er van uit dat het zou gaan om Johannes zelf, met als argumentatie dat deze nooit zijn naam noemt in zijn evangelie, maar altijd de discipel die Jezus liefheeft. Dat hij dit laatste in dit gedeelte niet noemt, zou zijn omdat hij zich schaamde en daarom dit niet in zijn evangelie heeft opgenomen.

Na dit gedeelte nog eens gelezen te hebben, komt mij dit onwaarschijnlijk over. Hoe kon een eenvoudige visser uit Gallilea, zoals Johannes de hogepriester Kajafas kunnen kennen. Nu wordt in sommige commentaren gesteld dat hij als visser de leverancier was, maar dit klinkt niet bevredigend, uiteindelijk een machtig persoon als Kajafas zal toch niet zelf de vissen hebben gekocht, daar had hij zijn bedienden voor. Bovendien hoe kon het dat hij met zijn Gallilesche dialect niet opviel in een bolwerk van allemaal Judeërs? Het lijkt mij dan ook logischer dat deze discipel een andere persoon moet zijn geweest.

Een discipel die bij het verraad al een belangrijke rol had gespeeld, was Judas. Zou deze die andere discipel zijn geweest. Uiteindelijk hij was met de groep erop uitgetrokken om Jezus gevangen te nemen, waarom zou hij niet mee terug zijn gegaan. Door de deal met Kajafas (Mat 26:14) kende hij de hogepriester. En Judas Iskariot kwam uit Judea.

In de Peshitta staat dat het om één van de andere discipelen gaat, die niet tot de groep van de twaalven behoorde. Als dit waar is, dan zou het kunnen gaan om een discipel die bij de priesters niet bekend stond als een volgeling. Het zou dan zelfs om een lid van het Sanhedrin zelf kunnen gaan, zoals Nicodemus of Jozef van Arimathea.


Tags: Johannes, Pasen
Gerelateerde onderwerpen: Pasen

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

BoekenBoeken