Johannesbroodboom

De naam Johannesbroodboom (Ceratonia siliqua) verwijst naar Johannes de Doper, die tijdens zijn verblijf in de woestijn grotendeels van sprinkhanen heeft geleefd (Mat. 3: 4; Mark. 1: 6).

Sommigen zijn echter van mening dat het hier niet om sprinkhanen gaat, maar dat het de peulen van de Johannesbroodboom zijn geweest. Zij baseren zich dan op de overeenkomst van de Hebreeuwse naam charuv met die van chagavim (sprinkhaan). In het Engels wordt de boom dan ook wel “locust tree” (= sprinkhaanboom) genoemd en de peulen “locust beans” (= sprinkhaanbonen). In werkelijkheid is het zo dat de Johannesbroodboom een van de weinige bomen is die niet door sprinkhanen wordt bezocht, vanwege de taaie leerachtige bladeren, die veel looistoffen bevatten.

Opgeslagen onder: Johannesbroodboom

Tags:

Stuur naar Twitter