‹ Spionage in de BijbelManna ›
Antisemitisme
Gepubliceerd op 07-05-2007

Antisemitisme vindt tegenwoordig steeds meer plaats en wordt tegenwoordig steeds meer gebruikt met politieke doelstellingen. Zo kondigde het Palestijns Platform voor Mensenrechten en Solidariteit Nederland enige weken geleden aan om op 5 mei de terrorist Haniyeh uit te nodigen. Gelukkig weigerde de overheid een visum. Echter het is frappant dat de kranten wel veel aandacht schonken aan deze weigering maar niet berichten over de vele antisemitische geluiden welke dit platform afgelopen zaterdag op bevrijdingsdag spuiden.

Zo werd via een satellietverbinding toch deze Haniyeh in staat gesteld om zijn boodschap te verkondigen, vervolgens kreeg Dries van Agt het woord, die de boycot tegen de Hamas "Dwaas, onrechtvaardig en verwerpelijk" noemde.

Dat de boycot pas wordt stopgezet als de Palestijnse regering aan drie voorwaarden voldoet, vind Van Agt ’ondoordacht en merkwaardig’. Over de eerste voorwaarde, ’onthoudt u van geweld’ zegt hij: „Dit druist in tegen het recht van een volk onder bezetting om zich daartegen met geweld te verweren. Verder is gewapend verzet langs niet altijd terrorisme, maar niks anders dan vrijheidsstrijd.’’ Dat op 23 april 2007 in de krant Al-Risalah, de officiële spreekbuis van de Hamas-organisatie een oproep stond om alle Joden uit te roeien zwijgt hij. Wat dat betreft is Hamas eerlijker: “Zodat iedereen zal weten dat wij dit alleen doen omdat Allah ons dat bevolen heeft […] en dat de mensen zullen weten dat de uitroeiing van de Joden goed is voor de inwoners van de werelden.”

Als van Agt het heeft over gewelddadigheden dan is het van Israëlische zijde: „Maar deze gewelddadigheden mogen nooit worden losgezien van de context: een eindeloze annexatie en roof van land door Israël dat de Palestijnen terug willen.’’ Ook hier vergeet hij gemakshalve dat deze "annexaties" pas plaats vonden, nadat de omliggende Arabische landen Israël aanvielen en dat niet land van een Palestijnse staat werd geannexeerd maar van Jordanië en Syrië. Ook hier valt de eenzijdigheid op.

Ook de tweede voorwaarde ’de staat Israël erkennen’, is volgens Van Agt onduidelijk gesteld. „Het Israël van vóór de bezettingen van Palestijns gebied, de huidige Israëlische staat of misschien een nog groter gebied? Geen idee wat men wil.’’ De Hamas erkent geen enkele vorm van een Israëlische staat, maar is uit op een volledige vernietiging, maar daar heeft van Agt blijkbaar geen moeite mee. Blijkbaar heeft hij niet geluisterd op 30 maart 2007 naar het officiële televisiestation van de Palestijnse Autoriteit waarin nog werd verkondigd door Radwan: “Het uur van de opstanding zal niet plaatsvinden tot de moslims de Joden bevechten, en de moslims hen doden. De rots en de boom zullen zeggen: “Oh moslim, dienaar van Allah, er zit een Jood achter mij, dood hem”.

Ook het derde punt ’bevestig de akkoorden met Israël’ is wat de oud-premier betreft al even discutabel. ’’Want aan de Palestijnen worden keiharde eisen gesteld en aan Israël niet. Terwijl deze laatste staat zich ook niet aan alle internationale verdragen houdt.’’ Wat een klinkklare leugen is, Israël heeft voldaan aan de verschillende overeenkomsten, terwijl de Palestijnen dit nooit hebben gedaan. Dit blijkt uit de reeds genoemde televisie uitzending van de Palestijnse Autoriteit waar ook gesteld werd dat “Het [Palestina] zal niet bevrijd worden door onderhandelingen maar door het geweer, aangezien deze bezetting geen taal kent behalve de taal van geweld”.

Het is triest dat dit soort geluiden juist op bevrijdingsdag worden geroepen en dat de politie niet heeft ingegrepen.


Tags: Antisemitisme
Gerelateerde onderwerpen: Antisemitisme

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

BoekenBoeken