‹ Antiek Rome VirtueelAkkadische teksten ›
Creationisme vs Raad van Europa
Gepubliceerd op 16-06-2007

Het creationisme vormt een "ernstige bedreiging" voor de mensenrechten. Dat staat in een rapport waarover de Raad van Europa op 26 juni zal debatteren en stemmen. Dit rapport, opgesteld door de raadscommissie voor cultuur, wetenschap en onderwijs, veroordeelt scherp het geloof in een Schepper en een geschapen wereld.

Volgens deze raadscommissie is het geloof (in creationisme) ontstaan uit een ontkenning van de evolutietheorie, en daaruit blijkt meteen dat deze commissie een een eendagsvlieg is die zelf nauwelijks onderwijs heeft genoten, laat staan enige vorm van wetenschap heeft bestudeerd. Creationisme, het geloof dat de aarde is geschapen door een Schepper bestaat historisch gezien langer dan het evolutietheorie. Zo geloofden velen christen-wetenschappers al vele eeuwen voor Darwin in de theorie van het creationisme. Nu zullen sommigen stellen dat ook bij de Grieken reeds een beginsel was van de evolutietheorie, maar daar staat tegenover dat niet alleen bij de Joden, maar ook door de Babyloniërs reeds een theorie van het creationisme aanwezig was. Het lijkt mij dan ook nuttig dat deze Raad van Europa eerst een spoedcursus Geschiedenis krijgt alvorens hierover in debat te gaan.

Als we het rapport lezen, dan is één van hun conclusies dat het creationisme niet is gebaseerd op feiten en absoluut onwetenschappelijk en om die reden is "Het creationisme is absoluut ongeschikt voor wetenschappelijk onderwijs". En ook dit is een vreemde en voorbarige conclusie. In de afgelopen jaren zijn er veel argumenten aangevoerd door zowel atheïsten als gelovigen van verschillende religies dat de natuur dermate complex is en dat er zoveel foute aannames zijn in de evolutietheorie dat er gezocht moet worden naar een andere meer acceptabele theorie, bv. die van het creationisme. Los van het feit of men nu een aanhanger is van de evolutietheorie of die van het creationisme. Wetenschap moet objectief alle mogelijkheden onderzoeken, en gedegen onderwijs is een afspiegeling van de opgedane kennis van de wetenschap. De voorgestelde censuur van deze raad moet dan ook een andere achtergrond hebben.

En dat blijkt uit de volgende stelling van de samenstellers van het rapport: "Als we niet oppassen, bedreigt het creationisme de mensenrechten die immers een hoeksteen vormen voor de Raad van Europa", de aanhangers van het creationisme, worden vereenzelvigd met gelovigen en zouden volgens hen de democratie willen vervangen door theocratie. Het is deze "ernstige bedreiging" door "religieuze fundamentalisten" waarop deze raad meent te moeten reageren "voor het te laat is". Deze stelling komt voort uit een onterechte angst voor gelovigen, immers het is een feit dat de afgelopen eeuwen het christendom een hoeksteen was in de samenleving van Europa. Onze hele westerse cultuur en een groot deel van onze wetenschap is hierop gebaseerd. In al die eeuwen is er nooit enige behoefte geweest naar een theocratie.

Dat er nu een oosterse godsdienst is die via terrorisme hun geloof wil verspreiden staat los van het feit dat er ook gelovigen zijn die wetenschap in alle vreedzaamheid beoefenen en grote resultaten hebben geboekt, men hoeft maar te denken aan Newton, Pascal, Kepler en Einstein. Het is mijns inziens dan ook een grote fout om theorieën die deze gelovigen hebben ontwikkeld niet als wetenschappelijke discipline te willen erkennen, zoals deze raad wil. Principieel betekend dit, dat zij op deze basis ook de relativiteitstheorie en de wetten van Kepler dan moeten ontkennen, wat natuurlijk grote onzin is.

Om een stap verder te gaan, om te laten zien wat een grote onzin deze mensen verkondigen zou men de volgende stelling kunnen nemen: Hitler had één groot Europa in gedachte en dat deze dankzij de Raad van Europa deze nu toch tot stand komt. Juist door goed onderwijs en gedegen wetenschap komt men dan erachter dat er toch verschillen zijn tussen het nazi-rijk van Hitler en het hedendaagse Europa.

Mijn conclusie is dan ook om de vele miljarden euro's die we nu in Europa stoppen te gebruiken voor een basis opleiding van deze raad, maar ik denk dat dit te veel gevraagd is.

Bron: ND
Bijbelgetrouw
Oorspronkelijke Rapport: klik hier


Tags: Creationisme, Politiek
Gerelateerde onderwerpen: Creationisme, Politiek

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

KlussenKlussen